Điều lệ giải Vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2020.


Lưu ý : Tại điều 2 khoản 3 thay đổi trang Web của liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. http”//liendoancotuongvietnam.net nay đổi thành liendoancotuongvietnam.vn.