PHONG TRÀO

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng cống hiến vì sự phát triển phong trào Cờ tướng do liên đoàn Cờ tướng Châu Á trao tặng.
Thế cờ Tướng “Co Vi 19”