THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021